สวัสดีเช้าวันพฤหัสครับ หลายๆoffice น่าจะเปิดทำงานเต็มที่ในต้นสัปดาห์หน้า เมื่อวานผู้ติดเชื้อเหลือ 0 ผมมองว่าเป็นก้าวแรกของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคณะแพทย์ ผู้บริหารประเทศ และพวกเราทุกคนที่ช่วยกัน

วิกฤต COVID-19 ครั้งนี้หนักหนาครับ เหมือนสึนามิที่ set zero ในหลายๆธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวร เรื่องสุขภาพ ความสะอาด และอนามัย เป็นเรื่องพื้นฐานที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ทำให้ยอดขายในหลายธุรกิจเติบโตขึ้น เช่น อะคริลิคกั้นเคาน์เตอร์ ยอดขายที่เพิ่มขึ้นของ Makro ยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างถล่มทลายของหม้อทอดไร้น้ำมัน และ การที่หมูสามชั้นสำหรับทำหมูกรอบขาดตลาด

หลัง COVID-19 โมเดลธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตั้งแต่ การ WFH การใช้ Zoom ในการประชุม การสั่งสินค้า online การสั่งอาหารมาทาน ทั้งหมดนี้กลายเป็นเรื่อง normal ไป ธุรกิจหรือคุณต้องปรับตัว และวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจคือ การหาหุ้นส่วน(partnership) มาช่วยในการทำงาน ซึ่งจะช่วยคุณในการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ปีเตอร์ ดรักเกอร์ นักคิดระดับโลกที่มีผลงานมากมาย กล่าวไว้ว่า “ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับองค์กรยุคใหม่และวิธีการดำเนินธุรกิจ คือ การร่วมมือกับหุ้นส่วนในการสร้างความเติบโตร่วมกัน”

ดังนั้น ก่อนที่จะหาหุ้นส่วนมาร่วมกันทำงาน มีปัจจัย 3 ข้อ ที่ควรตอบคำถามตนเองก่อน
1. ความไว้วางใจและนับถือ (Trust and Respect) ก่อนที่จะเริ่มความสัมพันธ์กับใคร หรือ การเป็นหุ้นส่วน เราคนต้องพิจารณาตั้งแต่ วิสัยทัศน์ขององค์กร กระบวนการตัดสินใจ เคมีที่ตรงกัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องวางใจก่อน ซึ่งอาจเป็นการทดลองทำงานด้วยกันในบางโครงการก่อน

2. ความสอดประสานกันของแบรนด์ (Brand Alignment) การที่จะเป็นหุ้นส่วนกับใคร คงต้องพิจาณาถึง แบรนด์ของหุ้นส่วน ทั้งในด้านเป้าหมายของแต่ละธุรกิจ การเป็นหุ้นส่วนกันควรเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนชนะ You win, They win and We win

3. มีคุณค่าและเป้าหมายร่วมกัน (Similar Values and Shared Goals) ตัวอย่าง เช่น บางองค์กรที่มุ่งแสวงหากำไรและต้องการผลตอบแทนสูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้น ในขณะที่บางองค์กรมุ่งเน้นในการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและมองผลกำไรเป็นอันดับรอง การเป็นหุ้นส่วนกันขององค์กรที่มีความแตกต่างในด้านคุณค่าและเป้าหมายกันอย่างมากจะนำไปสู่จุดจบของความสัมพันธ์ในที่สุด

ทีนี้เรามาลองดูถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีหุ้นส่วนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ดี
1. การเข้าถึงองค์ความรู้ (Access to Knowledge) การมีพันธมิตรที่ดีเป็นการสร้างโอกาสให้เราเติบโตและเรียนรู้จากหุ้นส่วน และสิ่งนี้จะเป็นส่วนประกอบในการสร้างแบรนด์และขยายธุรกิจในอนาคต

2. การสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Competitive Advantage) การเข้าถึงองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและทรัพยากร ทำให้เราสามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการและขยายฐานลูกค้าได้ดีขึ้น และถ้ามีการประเมินความพอใจในหลายๆด้านทั้งจากเรา หุ้นส่วน ลูกค้าและพนักงานจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงธุรกิจได้เป็นอย่างดี

3. ความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ (Credibility and Image) การมีหุ้นส่วนหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่ม่ภาพลักษณ์ทางธุรกิจที่ดี ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาลูกค้าทั้งสองฝ่าย

4. ขยายฐานลูกค้า (Customer Base) อาจเป็นในลักษณะของข้อตกลงร่วมกัน ที่เราจะให้หุ้นส่วนช่วยกระจายสินค้าหรือบริการไปยังฐานลูกค้าของเขา ตัวอย่างเช่น การเป็นพันธมิตรของ after you กับ Starbuck โดยที่ลูกค้าสตาร์บัคส์จะได้รับประทานเมนูขนมหวานชิบูย่า ฮันนี่ โทสต์ คู่กับกาแฟแก้วโปรด เป็นต้น

5. ความยั่งยืนในระยะยาว (Long Term Stability) การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ หมายถึงการที่คุณไม่ได้ดำเนินธุรกิจเพียงลำพัง คุณสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ นวัตกรรม ความเชี่ยวชาญและเงินทุน การมีหุ้นส่วนที่ดีช่วยปิดจุดอ่อน และเพิ่มพูนจุดแข็ง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากที่จะทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้สำเร็จ

ขอแนะนำว่า ในช่วงเช้าทุกวัน วันละ 30 นาที-1 ชั่วโมง นั่งนิ่งๆ ไม่รับสื่อใดๆ พิจารณาว่าเราจะปรับปรุงธุรกิจหลัง COVID-19 อย่างไร ทั้งในด้านการลดต้นทุน outsource ปรับบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า เมื่อพิจารณาลึกๆแล้ว จะพบว่าบางส่วน เราไม่สามารถทำเองได้ ก็หาหุ้นส่วน ซึ่งอาจดำเนินการเป็นรายโครงการไปก่อน ฟ้าหลังฝนสดใสแน่นอน เป็นกำลังใจให้ครับ

เครดิตเนื้อหาและภาพ : https://www.profit.co/blog/the-alphabet-p/partnership/the-importance-of-partnership-in-business

เพื่อตอบรับกับการ WFH ขอแนะนำ profit.co OKR software ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายดังปลายนิ้ว Software สามารถใช้งานได้ดีกับระบบ iOS และ Android นอกจากนี้ยัง integrate กับ GSuite, Slack และ Office 365 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ software รองรับภาษาไทยด้วยครับ

VDO แนะนำการใช้งาน Profit.co
https://www.youtube.com/channel/UCbczkUQp67EqrDgRGgNK-Fg?fbclid=IwAR35OXZCRPMRHlTH5af5MMiRfgI3cBow85k2k7FGex9BRoz1kgorvKLjZ_k

โปรโมชั่นเดือน พฤษภาคม สำหรับองค์กรใดที่ซื้อ Software จำนวน 20 users ในระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป ท่านจะได้รับการฝีกอบรมความรู้เบื้องต้น OKR ผ่านระบบ Online ฟรี 1 ชม. ตลอดจนการให้คำปรึกษาในการจัดทำ OKR สำหรับองค์กรของท่านฟรีในครั้งแรก

#SMEsFreeTool