ตอนนี้กระแสเรื่อง Disruption มาแรง ทุกองค์กรกำลังนำ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม มา พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจของตนเอง

ในการวัดผลองค์กร ก็เช่นเดียวกัน หัวใจหลักในการทำให้บรรลุผล ประการที่สำคัญที่สุด  คือ การที่ตัวชี้วัดองค์กร Align และ Connect โดยเชื่อมโยงตั้งแต่ ตัวชี้วัดของบริษัท สู่ตัวชี้วัดของทีมและตัวชี้วัดของพนักงานแต่ละคน ซึ่ง เทคโนโลยีโดยเฉพาะ Software นอกจากจะสร้าง Alignment ได้แล้ว ยังติดตามผลในลักษณะ real time ได้ทันที

ท่านที่เคยเป็นพนักงานชั้นผู้น้อย (Junior staff) เคยสงสัยไหมครับว่า ผู้บริหารระดับ C level-CEO CFO CMO CPO วันๆ เห็นแต่ประชุมทั้งวัน ประชุมเรื่องอะไร แล้วส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทตรงไหน

เคยแซวๆกันในหมู่เพื่อนๆว่า ยุ่ง Ship แต่ยอดขายไม่มี

ข้อดีของการวัดผลในแบบ OKR (Objective and Key Results) คือ พนักงานทั่วไปก็จะสามารถเห็นเป้าหมายของผู้บริหารในระดับ C level ได้ด้วย ตัวชี้วัดขององค์กร ของทีม ของพนักงานแต่ละคน จะโปร่งใส(transparency)

ท่านศาสดา Steve Jobs กล่าวไว้ว่า “We don’t hire smart people to tell them what to do. We hire smart people so they can tell us what to do.” แน่นอนการจ้างคนเก่งๆมาอยู่ร่วมกัน ค่าใข้จ่ายไม่ถูกแน่นอน สิ่งสำคัญคือ การบริหารคนเก่ง ให้ทำงานร่วมกันและบรรลุเป้าหมายขององค์กร ให้ได้เป็นเรื่องสำคัญ

ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการ ท่านคงอยากที่จะรู้ความคืบหน้าชองกิจการ หรือ เป้าหมายองค์กรทั้งในด้านยอดชาย ต้นทุน ประสิทธิภาพการผลิต อย่างน้อย สัปดาห์ละครั้งก็ยิ่งดี เพราะในโลกปัจจุบันที่ VUCA- Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity  การติดตามผลประกอบการเดือนละครั้ง อาจสายเกินไป

เทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น Microsoft Power BI สามารถช่วยสร้าง Dash Board ด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก สำหรับองค์กรใดที่นำ OKR ไปใช้ ก็มี software หลายเจ้า อาทิ weekdone ซึ่งจะช่วยทำให้ OKR ที่ออกแบบ Align และ Connect ระหว่างกันได้ นอกจากนี้ สำหรับ องค์กรที่มี 1-3 users ยังใช้งานฟรีอีกด้วย

ของฟรียังพอมีอยู่ เพียงแต่เรามีข้อมูลหรือไม่ ก่อนที่จะนำ เทคโนโลยี หรือ เครื่องมือในการวัดผลมาใช้ ให้ทดลองใน scale เล็กๆ ก่อนแล้วค่อยขยายผล จะได้ไม่เกิดการต่อต้านจากพนักงานในองค์กร ถ้าประสบความสำเร็จก็จะขยายผลได้อย่างง่ายดาย

https://weekdone.com/prices

Web นี้จะมีข้อมูลสรุปเรื่องแนวคิด OKR ตลอดจน Use Case และ ราคา software

วันนี้ขอตัวไป Clear งานก่อนครับ สวัสดี

Credit ภาพ: https://pixabay.com/

#SMEsFreeTool

#Weekdone