EP 17:  OKR กับ ชีวิต 100 ปี

เมื่อเช้า มีโอกาสได้ฟัง ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบัน TDRI พูดถึงว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ พวกเราจะมีอายุถึง 100 ปี แน่นอน เนื่องจากความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์

พอฟังเสร็จก็เริ่มตระหนักว่า จะอยู่อย่างไร จะมีเงินพอใช้ไหม ลูกจะเลี้ยงเราไหม  ก็เลยลองใช้แนวคิด OKR-Objective and Key Results มาลองตั้งเป้าหมายชีวิตดู

ลองหลับตาแล้วนึกดูว่า จริงๆ แล้วชีวิตเราต้องการอะไรกันแน่ ที่แน่ๆคือ ไม่เจ็บ ไม่จน มีความสุข พอเห็นเป้าหมายใหญ่ ก็ลดทอนระยะเวลาเป็นรายปีและรายไตรมาศ ซึ่งสามารถสรุป OKR ได้ดังนี้

Objective : มีชีวิตที่มีความสุข

Key Result 1: มีสุขภาพแข็งแรง ค่าผลตรวจสุขภาพทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ

Initiative

 1. วิ่งทุกๆวัน โดยมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 300 กม.(ภายใน 3 เดือน)
 2. ร่วมวิ่ง Mini Marathon อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 3. ทำ Intermittent Fasting ( กิน 8 อด 16 ชม.) สัปดาห์ละ 3 วัน

Key Result 2: สร้างผลตอบแทนทางการเงินให้ได้ไม่น้อยกว่า x %

Initiative

 1. ลงทุนในหุ้นสม่ำเสมอ โดยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ชองเงินเดือน
 2. ติดตามสภาวะตลาด อาจเล่นสั้นหรือยาว ตามแต่สถานการณ์
 3. เพิ่มความรู้เรื่องการลงทุนโดยติดตามข่าวสารหรือแนวคิดการลงทุนใหม่ๆ ทุกๆสัปดาห์

Key Result 3: สร้างองค์ความรู้และเครือข่าย

Initiative

 1. พัฒนาองค์ความรู้ในงาน โดยต้องเรียนและสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนเพื่อวัยเกษียณภายในเดือน ก.ย.
 2. พัฒนา Website SMEs Free Tool เพื่อรวบรวมบทความที่เขียน (มี 30 ตอนแล้ว !)
 3. พัฒนาเครือข่ายผ่านการเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหาร 1 หลักสูตร ภายในเดือน ก.ย.

เห็นไหมครับว่า เราสามารถนำ OKR มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งมีข้อดี คือ

 1. ทำให้รู้ว่าเรากำลังมุ่งไปทางไหน
 2. มุ่งสนใจ (Focus) ในเรื่องที่ควรทำ ท่ามกลางโลกอันยุ่งเหยิง
 3. สามารถจัดลำดับความสำคัญและบริหารเวลาได้ดี
 4. สามารถบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ หรือ ถึงแม้จะล้มเหลวก็ได้พยายามแล้ว

ที่มา : https://medium.com/@aaronaiken/the-benefits-of-using-okrs-to-purposefully-focus-your-personal-life-47f6d6553512

ลองเขียน OKR ของชีวิตตัวเองดูนะครับ ไม่ยากเขียนไว้ จะได้ไม่ลืม แล้วก็ติดตามดูทุกสัปดาห์ว่า เข้าใกล้เป้าหมายแค่ไหนแล้ว