fbpx

Category: ORK Talk

ORK Talk
EP 20: IT กับการวัดผลองค์กร ?
May 15, 2019

  ตอนนี้กระแสเรื่อง Disruption มาแรง ทุกองค์กรกำลังนำ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม มา พัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจของตนเอง ในการวัดผลองค์กร ก็เช่นเดียวกัน...

read more
ORK Talk
EP 19: Doing what matters กับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกัมพูชา
April 13, 2019

EP 19:  Doing what matters กับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกัมพูชา Thank god it’s Friday และ วันหยุดต่อเนื่องในวันจันทร์ เมื่อเร็วๆนี้ได้มีโอกาส ไปทำ Roadmap...

read more
ORK Talk
EP 18: OKR กับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในฟิลิปปินส์
April 1, 2019

EP 18:  OKR กับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในฟิลิปปินส์ เมื่อเร็วๆนี้ได้มีโอกาส ไปทำ Roadmap อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในกรุงมะนิลาครับ ได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง...

read more
ORK Talk
EP 17: OKR กับ ชีวิต 100 ปี
March 22, 2019

EP 17:  OKR กับ ชีวิต 100 ปี เมื่อเช้า มีโอกาสได้ฟัง ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบัน TDRI พูดถึงว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ พวกเราจะมีอายุถึง 100 ปี แน่นอน...

read more
ORK Talk
EP 16: วัดผลองค์กรด้วยกระดาษแผ่นเดียว?
March 22, 2019

EP 16:  วัดผลองค์กรด้วยกระดาษแผ่นเดียว? หลายๆองค์กรพยายามออกแบบเครื่องมือในการวัดผลองค์กร ด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่าย ทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูล...

read more
ORK Talk
EP 15: ฝุ่น pm 2.5 ลองแก้ด้วย OKR ?
March 22, 2019

EP 15:  ฝุ่น pm 2.5 ลองแก้ด้วย OKR ไหม ตอนนี้ปัญหาเรื่องฝุ่น เป็นปัญหาใหญ่ของ กรุงเทพฯและประเทศไทย เริ่มมีมาตรการต่างๆ ออกมา เช่น หยุดเรียน 2 วัน  ตัวผมเอง ปกติก็ทนทานมาก...

read more
ORK Talk
EP 14: เราจะเขียน OKR สำหรับแผนก HR ได้อย่างไร ?
March 22, 2019

EP 14:  เราจะเขียน OKR สำหรับแผนก HR ได้อย่างไร งานในแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ สามารถแบ่งเป็นงานย่อยๆ คือ 1)การสรรหาพนักงานใหม่ 2)การบริหารผลงานพนักงาน 3)การฝึกอบรม...

read more
ORK Talk
EP 13: OKR กับงานในแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
March 22, 2019

EP 13:  OKR กับงานในแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ (1) งานในแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ คนส่วนใหญ่ มองว่าไม่สำคัญ เพราะทำงาน Routine เป็นหลัก อาทิ รับคนเข้ามาทำงาน...

read more
ORK Talk
EP 12: OKR กับงานในแผนกบัญชี/การเงิน
March 22, 2019

EP 12:  OKR กับงานในแผนกบัญชี/การเงิน ในการใช้งาน OKR กับแผนกอื่นๆ เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฯ ดูไม่ค่อยยากเพราะผลลัพธ์ (Key Results) เป็นสิ่งที่จับต้องได้ ในเชิงปริมาณ...

read more
ORK Talk
EP 11 : ทำอย่างไร ไม่ให้การใช้ OKR ในองค์กรล้มเหลว ?
March 22, 2019

EP 11:  ทำอย่างไร ไม่ให้การใช้ OKR ในองค์กรล้มเหลว? สิ่งสำคัญที่เป็นจุดตายของระบบการประเมินผลองค์กร คือ ตัวชี้วัดในระบบ KPI เดิมที่ผูกติดกับผลตอบแทน หรือ โบนัส...

read more