ในการเริ่มต้นธุรกิจหรือสิ่งใหม่ๆ เหมือนเราก้าวเท้าเข้าสู่ดินแดนที่ไม่รู้จัก มีสิ่งที่ต้องทำมากมาย ซึ่งบางทีเราก็หลงทางไป ธุรกิจจำนวนมากไม่รอด สิ่งที่คุณทำหรือไม่ทำในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญมากต่อความสำเร็จ และทำให้ธุรกิจของคุณก้าวไปอย่างมั่นคง

1.ไม่มีแผนธุรกิจ

ถึงแม้ว่าคุณจะมีแนวคิดธุรกิจที่เป็นเลิศเพียงใดแต่หากปราศจากแผนธุรกิจที่ดี คุณก็ไม่สามารถนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้ แผนธุรกิจทีดีเป็นแนวทางที่จะค่อยๆพาแนวคิดธุรกิจคุณไปสู่ความสำเร็จที่เป็นจริง เมื่อมีอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องกลับมาทบ ทวนถึงเป้าหมายและทิศทางที่มุ่งไป

แผนธุรกิจที่ดีต้องมีการค้นคว้าข้อมูลและใช้เวลา อย่างไรก็ตามคำถามคลาสสิกเมื่อเริ่มเขียนแผนธุรกิจ คือ คุณอยู่ในอุตสาหกรรมไหน งบประมาณลงทุนต้องใช้เท่าไร ลูกค้าอยู่ที่ไหน และ เราจะทำกำไรอย่างไร

ในมุมมองส่วนตัว ผมมองว่า ในตอนเริ่มต้นใหม่ๆ ยังไม่ต้องเขียนแผนธุรกิจเต็มรูปแบบ อาจใช้ โมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ลอง ทบทวนกรอบแนวคิดธุรกิจให้ชัดก่อน แล้วค่อยลงรายละเอียด หรือ เริ่มทำธุรกิจไปเขียนแผนธุรกิจไป แบบ fail fast fail cheap

2.ไม่มีการทำวิจัยตลาด

ช่องว่างทางการตลาดที่คุณเห็นในพื้นที่หรือบริเวณหนึ่งๆอาจไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่น การทำวิจัยตลาดจะช่วยให้คุณเห็นภาพตลาดที่ชัดเจน ในการทำวิจัยตลาด อาจเริ่มจากค้นข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งค้นคว้าได้ทั่วไปจากแหล่งต่างๆ เช่น business journal หรือ งานวิจัยจากศูนย์ฯวิจัยของ มหาวิทยาลัยหรือธนาคารต่างๆ นอกจากนี้เราจำเป็นต้องรู้จักคู่แข่งทั้งในด้านราคา คุณภาพสินค้า และพฤติกรรมผู้บริโภค และเราต้องนำเสินค้าหรือบริการทดลองตลาดด้วยเช่นเดียวกัน

3.การเพิกเฉยถึงการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น

การแข่งขันอยู่ทุกที่ ตอนเริ่มธุรกิจใหม่ๆอาจยังไม่มีคู่แข่ง แต่สักพัก คู่แข่งก็จะมา สิ่งสำคัญคือคุณจะบริหารงานอย่างไรเมื่อมีคู่แข่ง ถึงแม้ว่าบางทีคุณสู้ไม่ได้ แต่ก็ไม่สามารถละเลยได้ อย่าเริ่มธุรกิจในตลาดที่อิ่มตัวแล้ว ลองค้นหาตลาดใหม่ๆ

ค้นหาข้อได้เปรียบเชิงแข่งขันของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดขายที่เป็นอัตลักษณ์ของคุณ (Unique Selling Point) โดยนำเสนอในสิ่งที่แตกต่างจากคู่แข่ง

4.การหลงลืมเป้าหมายที่แท้จริงของธุรกิจ

ตอนเริ่มธุรกิจใหม่ๆ เป็นการง่ายที่คุณจะขาด focus ตอนเริ่มทำการตลาด คุณมักถูกดูดพลังจากงานประจำวัน (day-to-day) และหลงลืมเป้าหมายทางธุรกิจที่คุณอยากได้

อย่าหลงลืม เป้าหมายใหญ่ และมุ่งตรงไปสู่เป้านั้น ถึงแม้ว่าระหว่างทางจะพบเจออุปสรรคเพียงใด

เพื่อให้เกิดการบริหารเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย (focus) และการติดตามผลงาน ขอแนะนำการใช้กรอบแนวคิด OKRs ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและติตดามผล ที่ช่วยทั้งผู้นำและบริษัท Startup ให้ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก

มีสถิติที่น่าตกใจว่า ร้อยล 95 ของธุรกิจมักไม่ทำกำไรในปีแรก คุณต้องมั่นใจว่ามีเงินทุนเพียงพอที่จะช่วยให้มันผ่านไปได้ เงินทุนก้อนนี้อาจมาจากนักลงทุน หรือ เงินเก็บส่วนตัว ต้องพิจารณาอย่างลึกซึ้งถึงเงินที่คุณที่ใช้ เงินที่คุณหาได้ ถึงแม้ว่าคุณมีรายได้จากลูกค้าแล้ว แต่จำเป็นต้องบริหารกำไรให้ดี

5.ไม่ลงทุนในการตลาด

ไม่มีใครรู้ว่าคุณทำธุรกิจอะไร จนกว่าคุณจะบอกเขา แผนการตลาดที่มีประสิทธิผลจะช่วยทำให้คุณหาลูกค้าได้ ลูกค้าที่มีศักยภาพจะรู้จักสถานที่ตั้งและสินค้า/บริการของคุณ

แน่นอน เราคงยังจำ 4 P ในวิชาการตลาด 101 ได้
Promotion เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ซึ่งตอนนี้ คุณสามารถเปิด Facebook Business Page โดยไม่มีต้นทุน และการโฆษณา หรือ ยิง ad ก็มีค่าใช้จ่ายที่ไม่มาก และสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรง

ซึ่งการคุณนำสินค้าหรือบริการที่ดี (Product) จัดจำหน่ายผ่านสถานที่ (Place) และ ทำการ Promotion แล้ว ยังไม่พอ

หัวใจหลักอีกประการหนึ่ง คือ การกำหนดราคา (Price) ซึ่งจำเป็นต้องคิดถึงลูกค้าเป้าหมาย การแข่งขันและ โครงสร้างต้นทุน

สรุป

ในการเริ่มต้นธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องพิจารณาในประเด็นต่างๆข้างต้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

พลังงานและ passion ของคุณจะได้ใช้ในการนำธุรกิจไปข้างหน้า มากกว่าการที่จะนั่งแก้ปัญหาทุกๆวัน

Admin หวังว่า บทความนี้จะช่วยกระตุ้นให้เจ้าของธุรกิจ หรือ ผู้บริหาร นำแนวคิดนี้ไปผลักดันธุรกิจหรือบริการใหม่ๆให้ประสบความสำเร็จ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ปลดปล่อยพลังงานที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม มุ่งไปข้างหน้า

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ