fbpx

Category: ORK Talk

ORK Talk
EP 72 จัด OKR Workshop อย่างไรให้สำเร็จ
September 21, 2022

แนวคิด OKRs เข้ามาเมืองไทยเกือบสี่ปีแล้ว ปัจจุบันน่าจะมีหลายร้อยบริษัทที่นำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ จากการให้คำปรึกษาด้าน OKRs พบว่า เป็นเครื่องมือที่น่าสนใจ...

read more
ORK Talk
EP 71: OKRs กับ Balanced Scorecard ใช้งานร่วมกันอย่างไร
August 28, 2022

"Consistent alignment of capabilities and internal processes with the customer value proposition is the core of any strategy execution.” Robert S. Kaplan, The co-creator of Balanced Scorecard ธุรกิจไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก มีความต้องการร่วมเหมือนกัน คือ การเจริญเติบโต ...

read more
ORK Talk
EP 70: OKR ใช้ขับเคลื่อน กลยุทธ์องค์กรได้อย่างไร
July 3, 2022

หน้าที่หลักขององค์กร คือ การกำหนดเป้าหมายและหาทางที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถ้าทุกองค์กรสามารถทำได้ตามตั้งใจ ทุกองค์กรก็จะประสบความสำเร็จทั้งหมด...

read more
ORK Talk
EP 69: Dashboard สำคัญจริงหรือ
June 11, 2022

Dashboard เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นภาพรวม โดยการแปลง KPIs -ข้อมูลดิบ หรือตัววัดผล ให้กลายเป็นกราฟหรือรูปภาพ Dashboard แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1.Executive KPI Dashboard Dashboard ซึ่งจะมีตัววัดผล...

read more
ORK Talk
EP 68: 7 เทคนิคในการใช้ OKRs
May 17, 2022

ในปี 2022 OKRs เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าในอดีต ที่จะช่วยผลักดันธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว...

read more
ORK Talk
EP 65: 7 เทคนิค ในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือในที่ทำงาน
March 22, 2022

ความร่วมมือคืออะไร นิยามของความร่วมมือ คือ กระบวนการที่คนสองคนขึ้นไป ร่วมกันทำงานเพื่อให้บรรลุผลของงาน หรือ บรรลุเป้าหมายร่วมกัน...

read more
ORK Talk
EP 64: ข้อควรระวัง 7 ประการ สำหรับการเขียน OKR
February 5, 2022

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มนำ OKR เข้ามาใช้ในองค์กร หรือ เริ่มใช้ OKR ไปสักพักนึงแล้ว ในบทความนี้จะพูดถึงข้อควรระวัง 7 ประการสำหรับการเขียน OKR Steve Jobs กล่าวว่า ในบางครั้ง...

read more
ORK Talk
EP 63: 7 สไตล์ผู้นำกับ OKR
January 23, 2022

องค์กรขนาดใหญ่หลายๆแห่งพบความท้าทายที่จะนำ พนักงานจำนวนมาก ให้ขับเคลื่อนพันธกิจองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน หนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยในการขับเคลื่อนองค์กร...

read more