อีก 1 สัปดาห์ ก็จะสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเดือนที่มี 29 วันแล้ว แผนงานต่างๆที่ตั้งไว้ เป็นอย่างไรบ้างครับ แนวคิด OKRs เข้ามาสู่ประเทศไทยมากกว่า 4 ปีแล้ว และผมมั่นใจว่ามีบริษัทในไทยไม่น้อยกว่า 1,000 แห่งที่ใช้ OKRs ในการบริหารงาน ซึ่งเมื่อทำไปสักพักก็รู้สึกว่า OKRs เหมือน KPI ไม่เห็นความแตกต่างใดๆ

Admin ขอมาเล่าเรื่องว่าทำไม OKRs ไม่ Work พร้อม checklist ที่ทุกท่านควรทบทวน OKRs ขององค์กรตัวเองนะครับ

บทนำ

หลักสำคัญประการหนึ่งในการกำหนด OKRs คือ การกำหนดลำดับความสำคัญ(Priority)

Albert Eistein ได้กล่าวไว้ว่า “ If I were given one hour to save the planet, I would spend 59 minutes defining the problem and one minute resolving it”

ดังนั้นการกำหนดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์(Prioritizing Objectives) เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ซึ่งทุกท่านควรที่จะพิจารณา OKRs ที่ท่านกำหนดว่าสอดคล้องกับคุณลักษณะ OKRs เหล่านี้อย่างไร

1.OKRs ที่สร้างความสอดคล้อง (Aligning OKRs)

OKRs ของแต่ละแผนกมีความสอดคล้องกับ OKRs ขององค์กร(High-level OKRs) โดยเฉพาะการสอดคล้องกันในแนวตั้ง (Vertical Alignment) และ OKRs จะยิ่งมีความสมบูรณ์มากขึ้น ถ้ามีความสอดคล้องของ OKRs ส่วนบุคคลกับของแผนก
ดังนั้นตรงนี้คือ Checklist ข้อแรกและสำคัญที่สุด (Top-priority) เลยว่ามีความสอดคล้องกันขนาดไหน ถ้าขาดความสอดคล้องกันแล้ว OKRs ขององค์กรก็จะไม่สามารถบรรลุได้

2.OKRs ที่พึ่งพิงหรือส่งผลต่อแผนกอื่น (Dependent OKRs)

เมื่อตรวจเช็ค OKRs ที่สร้างความสอดคล้องไปแล้ว ก็จะดูว่า OKRs ที่เหลือนั้นเป็นอย่างไร โปรดระลึกว่าทุกคนในองค์กรทำงานเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายองค์กร ดังนั้นเราต้องมีส่วนที่จะช่วยให้แผนกอื่นหรือเพื่อนร่วมงานประสบความสำเร็จ ซึ่งต้องมองว่า OKRs ที่เราตั้งนั้นช่วยหน่วยงานอื่นๆอย่างไร จริงๆแล้ว OKRs นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Horizontal Alignment และช่วยทลาย silo หรือ ความขัดแย้งในองค์กรได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างของ OKRs เช่น การที่แผนก digital marketing ทำ โครงการ affiliate program ได้เป็นอย่างดี ทำให้มีคนเข้าไปสั่งซื้อสินค้าใน e-commerce platform มากขึ้น

3.OKRs ที่เร่งด่วนและสำคัญ (Important & Urgent OKRs)

ซึ่งเราสามารถพิจารณาได้โดยนำ OKRs มา plot ใน Importance vs. Urgency Matrix ซึ่งเราควรให้ความสำคัญกับ OKRs ที่เร่งด่วนและสำคัญ มากที่สุด ซึ่งหลายๆองค์กรมักจะสนใจใน OKRs ที่เร่งด่วนเท่านั้น แต่ OKRs นั้นไม่ได้สร้างผลกระทบ (Impact) หรือสำคัญต่อเป้าหมายขององค์กร

ทั้งนี้ การจัดลำดับความสำคัญของ OKRs มีความแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม เช่น ถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต OKRs ที่สำคัญก็จะอยู่ที่ การปรับปรุงคุณภาพสินค้า

4.OKRs ที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน (Important, but not Urgent OKRs)

ขอยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ถ้าคุณต้องการทำ Outbound marketing program เช่น การสร้างเนื้อหาการตลาดทั่วไปและสื่อสารไปในวงกว้าง หรือ การทำ Display ads ที่สื่อผ่าน social media, direct mail แต่คุณมีทรัพยากรจำกัด และปัจจุบันคุณทำ Inbound marketing program เช่น การออกแบบเนื้อหาเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน ได้ยังไม่ดีพอ ด้วยข้อจำกัดต่างๆ Outbound marketing program ถือเป็น OKRs ที่สำคัญแต่ยังไม่เร่งด่วนและควรให้ความสำคัญกับ Inbound marketing program ก่อน

5.OKRs ที่เร่งด่วนแต่ไม่สำคัญ (Urgent, but unimportant OKRs)

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ หากคุณเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขาย ทุกไตรมาสคุณต้องทำประมาณการยอดขาย(Sales forecasts) แต่ในขณะนั้น ทางผู้จัดการฝ่ายขายก็ขอให้คุณช่วยปิดดีลซึ่งเป็นลูกค้าสำคัญ (OKRs ที่เร่งด่วนและสำคัญ) ดังนั้นคุณก็ต้องให้ความสำคัญกับ OKRs นี้ก่อน

สรุป

ดังนั้น เพื่อให้การนำ OKRs มาใช้มีความสมบูรณ์และทำให้ work ในองค์กร Admin อยากให้ผู้อ่านลองทบทวน (Revisit) OKRs ที่เขียนไว้ว่าสอดคล้องกับ OKRs ลักษณะใด ตลอดจนจัดลำดับความสำคัญ เพื่อให้ Focus ไปสู่ความสำเร็จขององค์กร
Admin หวังว่าเนื้อหาใน EP นี้ จะทำให้ท่านผู้บริหาร สามารถนำเครื่องมือ OKR มาขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนต่อไป

หากองค์กรใดสนใจนำ OKR มาใช้สามารถติดต่อได้ ที่ 099-249-1636 หรือ info@bacconsultant.com
สวัสดีปีใหม่ และหวังว่าปี 2024 จะเป็นปีมังกรทองของทุกท่านครับ

Source: Profit.co-OKR software