สวัสดีเย็นวันพุธครับ เป็นวันพุธที่น่าตกใจเล็กน้อย เพราะวันนี้พบผู้ป่วย COVID-19 ที่ผ่าน state quarantine แล้วไปใช้ชีวิตปกติ พบว่าติด COVID
ซึ่งคุณหมอบอกว่าหลังการกักตัวครบ14 วัน จะมีโอกาสเจอผู้ป่วยได้ 2% สงสัยว่าเราคงต้องอยู่ร่วมโรค(กับคุณพี่โควิด) อย่าเพิ่งตกใจครับ Guard อย่าตก(คุ้นๆไหมครับ)

ในยุค COVID นี้ มองๆดูไป HR เริ่มมีบทบาทหรือกลายเป็น Hero มากขึ้น ตั้งแต่การออกกฎให้ Work From Home การกำหนด Physical Distancing ที่ office เช่น การนั่งให้ห่างกัน กฎในการใช้ห้องประชุม การใช้ภาชนะสำหรับทานอาหาร

ในอุดมคติ HR มีบทบาทที่จะช่วยให้พนักงานบรรลุศักยภาพสูงสุด (Full potential) ที่มี ผ่านกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้บริหารองค์กรไม่ค่อยมองว่า HR เป็นส่วนสำคัญ ทั้งที่มีบทบาทตั้งแต่การสรรหา และดูแล ทรัพยากรอันล้ำค่าที่สุด ( the most precious resource) ขององค์กร

HR ในหลายองค์กรทำหน้าที่ในงาน routine เช่น การจัดทำ payroll ดูแลผลตอบแทน ขาด-สาย-ลาป่วย ของพนักงาน และการฝึกอบรม

ผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะ C-level มักเชื่อว่า ความรู้ด้านธุรกิจของ HR (business acumen) มีค่อนข้างจำกัด

แต่ในองค์กรฝั่งตะวันตก เริ่มมีตำแหน่ง Chief Human Resource Officer (CHRO) ซึ่งมีบทบาทในการปิดช่องว่างของกลยุทธ์และผลักดันไปสู่ภาคปฏิบัติ นอกจากนี้มี หน้าที่ช่วยให้เกิด alignment และ focus ระหว่างแผนกต่างๆ อาทิ corporate, marketing, sale และ design ตลอดจนการปรับองค์กรให้พร้อมกับสภาพธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

หลายๆองค์กร CHRO นำ OKR-Objective and Key Results ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ประสบความสำเร็จมาประยุกต์ใช้

ในไทย แนวคิด OKR เข้ามาเกือบ 2 ปีแล้ว และหลายๆองค์กรมีการประยุกต์ใช้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน OKR จากนั้นก็มีการนำ OKR Software มาใช้ อาจมีการแต่งตั้ง internal OKR champion เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและคอยติดตามความคืบหน้า และผลักดันให้เกิดขึ้น

ซึ่งในไตรมาสแรกๆมักเป็นการเริ่มในบางแผนกก่อน และเป็นช่วงเรียนรู้ ในไตรมาสที่สอง องค์กรเริ่มที่จะมุ่งเน้น (never-before-seen focus) และยังช่วยสร้าง alignment ทั้งในแนวดิ่ง จากหัวหน้าไปสู่ลูกน้อง และแนวนอน คือ การทำงานร่วมกันระหว่างแผนก และนำไปสู่การมีส่วนร่วมของพนักงาน (employee engagement)

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าผู้บริหารด้าน HR ไม่เป็นผู้ผลักดัน และสิ่งนี้จะทำให้ HR กลายเป็น Hero และ เป็นผู้ transform องค์กร

สำหรับผู้บริหารที่อ่านบทความนี้ ลองดูว่า HR ในบริษัทของท่าน (โดยเฉพาะยุค COVID-19) ยังทำหน้าที่เฉพาะงาน routine อยู่หรือเปล่า HR ของคุณควรเป็น business partner และ change champion

สำหรับในตอนนี้ ขอขอบคุณ sponsor ผู้ใจดีของเรา profit.co

OKR software ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณง่ายดังปลายนิ้ว Software สามารถใช้งานได้ดีกับระบบ iOS และ Android นอกจากนี้ยัง integrate กับ GSuite, Slack และ Office 365 ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ software รองรับภาษาไทยด้วยครับ

#profit.co

#FromZerotoHero