Alignment หรือ การสร้างความสอดประสานกันของตัวชี้วัด เป็นหนึ่งในเสาหลักของปรัชญา OKR องค์กรส่วนใหญ่มักตั้งตัวชี้วัดในลักษณะทั้ง บนลงล่าง(Top-down) หรือ ล่างขึ้นบน (Bottom-up) หลายๆองค์กรต้องการเลือกวิธีการเพียงแนวทางเดียวแต่มักจะไม่ค่อยได้ผล

ก่อนอื่นต้อง ชัดเจนก่อนว่า การใช้แนวทาง Top-down หรือ Bottom-up ขึ้นอยู่กับระดับของตำแหน่งในองค์กร ผู้บริหารระดับกลางจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสมดุลย์(balance) ทั้งสองแนวทาง

Andy Grove อดีต CEO และผู้ก่อนตั้ง Intel ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า
“ในฐานะของผู้บริหารระดับกลาง จริงๆแล้วคุณคือ CEO ของหน่วยงานคุณเอง คุณสามารถปรับปรุงผลงานหรือผลิตภาพได้ ไม่ว่าหน่วยงานที่เหลือในองค์กรจะทำตามคุณหรือไม่ก็ตาม”

มีงานวิจัยจำนวนมากที่พูดถึงความสำคัญของผู้บริหารระดับกลาง ที่เหมือนแซนวิชรับแรงกดดันทั้งบนและล่าง

ศาสตราจารย์ Ethan Mollick จาก Wharton Business School กล่าวไว้ว่า
“ผู้บริหารระดับสูง มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางโดยรวมขององค์กร แต่ ไม่ได้มีบทบาทสำคัญที่จะตัดสินใจคัดเลือกโครงการต่างๆและไม่รู้ด้วยว่าจะดำเนินการอย่างไร เรื่องทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับกลาง”

Alignment
พอพูดถึงคำนี้ ก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับกลาง หรือ ชั้นแซนวิช ที่จะทำหน้าที่ในการสื่อสารความต้องการของผู้บริหารระดับสูง ไปยัง พนักงาน และ ผลักดันวิสัยทัศน์ ไปสู่ภาคปฏิบัติ

Objective
เรามาลองดูวิธีการตั้งวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยปกติผู้บริหารในระดับ C-Level จะเป็นผู้ตั้งวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์นี้ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น กรรมการหรือ CEO และ ก็นำวัตถุประสงค์ที่ตั้งโดย ลูกน้องสายตรง คือ Vice President มารวมด้วย ซึ่งการตั้ง วัตถุประสงค์ เป็นใน 2 ลักษณะคือ
• ถ้าเป็นหน่วยงานหลักขององค์กร เช่น ขาย หรือ ผลิต ก็จะนำวัตถุประสงค์องค์กรตั้งเป็นวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตนเอง
• ถ้าเป็นหน่วยงานสนับสนุน เช่น บริหารทรัพยากรมนุษย์ บัญชี การเงิน ก็จะตั้งวัตถุประสงค์ โดยไปสนับสนุนวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหลักให้บรรลุผลสำเร็จ

ระดับ Director และ Manager มีความคล้ายคลึงกัน คือ มีการตั้งวัตถุประสงค์เช่นกัน นอกจากมีวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นเองแล้ว แต่วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ ถูกมอบหมายจากระดับที่สูงกว่า

Key Results
ทีนี้มาลองเจาะลึก การตั้ง Key Results เรารู้อยู่แล้วว่า C-Level จะเป็นผู้กำหนดกลยุทธ์ระยะยาวและตั้งวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร ซึ่งรวบรวมข้อมูลในลักษณะ Bottom up จาก VP

ในระดับ VP ก็เช่นเดียวกัน จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะ Bottom up จาก Director Level

สิ่งสำคัญในการตั้ง Key Results ของ Director และ Manager คือ การสร้าง Alignment เชื่อมเป้าหมายจากด้านบนและถ่ายทอดไปสู่เป้าหมายในระดับ Team member

เครดิตเนื้อหา https://www.profit.co/blog/okr-university/how-do-you-straddle-between-top-down-and-bottom-up-alignments/

ศุกร์แล้ว เข้าสู่สัปดาห์ที่สามของเดือน ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น สวมหน้ากาก ล้างมือ เฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการระบาดรอบสองของ COVID-19 เราจะฝ่าพายุลูกนี้ไปด้วยกัน
แล้วพบกันใหม่นะครับ