John Chambers ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บ.ซิสโก้ ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “เราจะทำลายล้างเองหรือจะถูกทำลายล้าง” (Disrupt, or be disrupted) เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกทำลายล้าง เราคงต้องเป็นผู้ทำลายล้างเอง สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะธุรกิจ หรือ การนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง แต่มันเกิดขึ้นเมื่อสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาด แล้วมีคู่แข่งเข้ามาแข่งขันจำนวนมาก หรือ มีการสร้างตลาดใหม่ๆ

Google ถือเป็น Disruptor ระดับโลก OKRs โด่งดังขึ้นมาจากการที่ Google นำไปใช้จนประสบความสำเร็จ เนื่องจากนำมาใช้ในเวลาที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท มีพนักงานจำนวนไม่มาก หลังจากนั้น Twitter, LinkedIn, Dropbox, Oracle และบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆก็เริ่มนำ OKRs มาใช้

ในฐานะ CEO มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายเรื่อง และ หน้าที่หลักประการหนึ่งที่สำคัญ คือ การนำบริษัทก้าวไปสู่ความสำเร็จ ซึ่ง OKRs เป็นเครื่องมือสำคัญที่ผลักดันความหวังนี้ให้เกิดขึ้นจริง

OKRs: เครื่องมือสำหรับตั้งเป้าหมายธุรกิจและติดตามผลลัพธ์
OKRs เป็นเครื่องมือสำหรับ CEO ในการตั้งเป้าหมายธุรกิจและติดตามผลลัพธ์
สำหรับขั้นตอนในการนำ OKRs ไปใช้ คือ

ตั้งเป้าหมาย OKRs ระดับองค์กร (Setting high level OKRs)
OKRs ควรถูกกำหนดในขั้นตอนการเริ่มวางแผนกลยุทธ์ CEO ร่วมกับ C-level ท่านอื่นร่วมกำหนดวัตถุประสงค์องค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า และต้องทำให้พนักงานทั้งองค์กรรู้สึกสนุก ตื่นเต้นที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน ซึ่งวัตถุประสงค์จะเกี่ยวกับ
พนักงาน
ลูกค้า
ความเป็นเลิศ
การเติบโต
นวัตกรรม / ความคิดสร้างสรรค์

OKRs ในระดับบริษัทที่ชัดเจน จะทำให้ OKRs ระดับแผนกมีความชัดเจนตามมา และสร้างภาพที่ชัดเจนในการดำเนินงาน สามารถวัดผลความสำเร็จและติดตามความก้าวหน้าเพื่อที่จะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์หลัก

OKRs เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างกลยุทธ์และแผนการดำเนินการ
เมื่อ CEO ตั้ง OKRs วัตถุประสงค์(Objective) จะใช้เพื่อเป็น Roadmap ขององค์กร ผลลัพธ์หลัก (Key Results)จะช่วยในการแยกวัตถุประสงค์ให้เล็กลง วัดผลได้ และ ใช้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของทีม และยังช่วยให้ทีมมุ่งมั่น (focus) ไปยังเป้าหมายที่สำคัญและเร่งด่วน

OKRs เครื่องมือที่ช่วยในการระดมสมองและวางแผน
OKRs ถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ CEO และ C-level พบปะและเชื่อมโยงกับพนักงานในแต่ละระดับขององค์กร เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่ผู้บริหารต้องรับฟังและให้ความสนใจในการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตั้ง OKRs

OKRs ที่ตั้งโดย CEO และ C-level มอบหมาย (Cascade) ไปสู่ผู้อำนวยการ ผู้จัดการและทีม ทำให้พนักงานทุกคนตั้ง OKRs ที่สอดคล้อง(align) กับเป้าหมายองค์กร เปรียบเสมือนฟันเฟืองในเครื่องจักรที่หยอดน้ำมันหล่อลื่นอย่างดี ทำให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว

OKRs กับ New Normal
ในช่วงเวลาปัจจุบันที่พวกเราผ่านการล็อคดาว์นจาก COVID-19 และเป็นช่วงความปกติใหม่ (new normal) เราอยู่ในยุคที่ อุตสาหกรรม บริษัทและทีมมีการเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ผู้คนต้องปรับตัว มีการทำงานจากบ้าน และต้องสร้างสมดุลย์ระหว่างการงานและชีวิตครอบครัว

แท้ที่จริงแล้ว OKRs ถูกออกแบบมาเพื่อตอบช่วงเวลานี้ OKRs ซึ่งจะช่วยให้มีการปรับตัวเพื่อตอบรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กรอบคิด OKRs เน้นการเปลี่ยนแปลง ปรับ และสามารถติดตามความคืบหน้าในสถานการณ์เช่นนี้ กระบวนการ check-in รายสัปดาห์ช่วยสร้าง ความสัมพันธ์ระยะไกล (remote engagement)

ช่วงเวลานี้จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการนำ OKRs มาใช้ในองค์กร

สรุป
CEO ต้องมั่นใจในการนำพาบริษัทเหนือคู่แข่ง (stays ahead of the game) ควรมีการสื่อสารที่ดีกับพนักงาน และ OKRs เป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการสื่อสารหรือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปสู่การปฎิบัติ

OKRs ช่วยให้พนักงานตื่นตัว(aware) มีความเป็นเจ้าของ(accountable) และมุ่งมั่นที่จะทำให้งานสำเร็จ (commitment)

Admin หวังว่า บทความนี้จะช่วยให้พวกเราชาว HR เข้าใจบทบาทของ OKRs ในสายตาของ CEO ได้ชัดเจนขึ้น ช่วงนี้หยุดยาว หลายๆคน เดินทางพักผ่อน admin ขอให้ตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง ดูแลสุขภาพ เดินทางอย่างปลอดภัย หลายๆคน คงอยากเดินทางไกล อดใจรออีกนิดครับ

สวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่
เครดิตเนื้อหา https://www.profit.co/blog/okr-university/okrs-through-a-ceos-lens/

หมายเหตุ
สำหรับท่านที่สนใจนำ OKRs ไปใช้ในองค์กร ทาง admin ขอแนะนำหลักสูตร OKRs Concept and Workshop- ผ่านระบบ Zoom (6 ชม) สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 099-249-1636 หรือ info@bacconsultant.com
มีข่าวดีเพิ่มเติม คือ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน อนุมัติเรื่อง E-Training ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ให้ การฝึกอบรมออนไลน์นี้สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 200 % แต่ต้องมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดการฝึกอบรม และมีจำนวนผู้รับการฝึกอบรมรุ่นละไม่เกิน 30 คน